top of page

Inspiratie

Deep Purpose, Ranjay Gulati  

Ranjay Gulati is een professor aan de Harvard Business School en een autoriteit op het gebied van leiderschap, strategie en organisatiegedrag. Hij heeft verschillende boeken geschreven, waaronder "Deep Purpose: The Heart and Soul of High-Performance Companies."

 

In "Deep Purpose" onderzoekt Gulati hoe organisaties hun intrinsieke doel kunnen ontdekken en benutten om duurzame groei en veerkracht te realiseren. Hij stelt dat bedrijven die gedreven worden door een dieper doel dan alleen winstmaximalisatie, beter in staat zijn om te innoveren, talent aan te trekken en te behouden, en positieve impact te hebben op de samenleving. Gulati deelt inzichten en strategieën om een cultuur van 'deep purpose' te cultiveren en biedt praktische richtlijnen voor leiders om dit concept in hun organisaties te implementeren.

Deep Purpose, Ranjay Gulati  

Alex Edmans is een professor aan de London Business School en een vooraanstaande expert op het gebied van bedrijfsfinanciering en verantwoordelijk ondernemen. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de relatie tussen bedrijfsprestaties en maatschappelijke impact.

 

"Grow the Pie: How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit" is een boek geschreven door Alex Edmans. In dit boek betoogt hij dat bedrijven zich niet alleen moeten richten op het maximaliseren van winst voor aandeelhouders, maar ook op het vergroten van de 'pie', wat staat voor de totale waarde die wordt gecreëerd voor alle belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten, leveranciers en de samenleving als geheel.

 

Edmans benadrukt dat het nastreven van maatschappelijke impact niet ten koste hoeft te gaan van financiële prestaties, en vice versa. In plaats daarvan betoogt hij dat bedrijven die zich richten op het creëren van waarde voor alle belanghebbenden, uiteindelijk beter presteren op de lange termijn. Hij biedt inzichten en praktische voorbeelden van bedrijven die met succes zowel doelgericht als winstgevend zijn, en presenteert een raamwerk voor leiders om een dergelijke benadering te implementeren in hun eigen organisaties.

heart of business Hubert Joly.jpg
bottom of page