top of page
Schermafbeelding 2024-03-08 om 13.09.22.png
Schermafbeelding 2024-03-08 om 13.09.22.png

Ontwikkelt
Purpose-gedreven
Organisatieculturen

Anker 1

Purpose als
Unique Selling Point

Het is de strategie van de snelstgroeiende bedrijven van deze tijd.

Behalve winstgevendheid, streven ze ook een maatschappelijk hoger doel na.

 

Deze bedrijven met een sterke purpose* focussen op winstgevend, én op het creëren van waarde voor de samenleving.

Daarmee maken ze van hun organisatiecultuur een ijzersterk merk.

 

Purpose-gedreven merkculturen**, die inspireren, motiveren en als baken richting geven aan overtuigingen, gewoontes en gedragingen van leiders, werknemers en stakeholders.

 

Rotsvaste bakens, die de koers bepalen in de complexe, snel veranderende en competitieve wereld.

 

Purpose-gedreven merkculturen op systematische manier ontworpen en gebouwd; door leiders, medewerkers en hun stakeholders. 

 

Het resultaat: een cultuur als sterk merk, een merkcultuur:

  1. die winstgevend is, en een positieve maatschappelijke impact heeft,

  2. die duurzaam onderscheidend en uniek en daarom niet te kopiëren is,

  3. waar mensen respect voor hebben, en waar ze dolgraag en vol trots hun bijdrage aan leveren,

  4. die als een magneet toptalenten aantrekt en behoudt. Talenten die perfect passen bij de cultuur en de waarden van de organisatie.  

* Wij definiëren purpose als de essentie, de reden van bestaan van de organisatie, waarbij de focus ligt op, én het behalen van een positief bedrijfsresultaat, én op het hebben van een positieve impact op sociale- en/of milieuuitdagingen.

** Een merkcultuur verwijst naar de manier waarop een merk wordt ervaren en gewaardeerd door zowel interne als externe belanghebbenden, zoals medewerkers, klanten, investeerders en het grote publiek.

Het omvat de normen, waarden, overtuigingen en symbolen die aan het merk worden toegeschreven, en hoe deze het gedrag en de percepties van mensen beïnvloeden.

In een sterke merkcultuur identificeren mensen zich met het merk en voelen ze een emotionele band ermee. Dit kan resulteren in loyaliteit van zowel klanten als medewerkers, wat weer kan leiden tot betere prestaties en groei voor het bedrijf. 

Purpose als
Businesscase

Organisaties die worden gedreven door hun purpose, zijn succesvoller dan puur winst-gedreven organisaties. Behalve dat ze winstgevender zijn, zijn ze beter in innovatie en transformationele verandering en hebben ze loyalere medewerkers en klanten.

83% van de leiders van

Fortune 100  bedrijven, noemt hun sterke purpose als verklaring voor hun bovengemiddelde prestatie (Harvard).

14x beter presteren purpose-gedreven bedrijven in de S&P 500.

76% van investeerders, is op zoek naar bedrijven met een heldere purpose (Harvard)

1 purpose-gedreven medewerker 

levert dezelfde output als 2.25 tevreden medewerkers (Harvard).​

5x zo groot is de kans dat een werknemer blijft, wanneer deze zich verbindt met de purpose van de organisatie (PwC).

 

6x zo groot is de kans dat een werknemer de organisatie aanbeveelt, als deze zich verbindt met de purpose van de organisatie (PwC).

63% van de consumenten koopt het liefst van merken met een purpose, die hun eigen waarden en overtuigingen weerspiegelt (RepTrack).

Making People Move

Het ontwikkelen van een purpose-gedreven organisatie is een inside-out-strategie: eerst mensen, dan business en dan profit. 

Het fundament wordt gedurende 100 dagen ontworpen en gebouwd. 

Leiders, medewerkers en stakeholders onderzoeken samen, wanneer ze zelf en de organisatie op hun best zijn.

Met die kernelementen van succes, ontwerpen en bouwen ze hun nieuwe toekomst, waarin zowel de financiële winstgevendheid als de sociale impact van de organisatie centraal staat.

 

Het levert een sterkte purpose en inspirerende kernwaarden op, geworteld in successen uit het verleden.  

Nu mensen ten diepste weten wat ze met elkaar willen betekenen en welke waarde ze willen bieden, wordt de purpose in beleid, bedrijfsvoering en de organisatiecultuur tot leven gebracht.

De purpose als kader en inspiratiebron voor strategische besluitvorming, nieuwe businessmodellen, marketing, sales, HRM en R&D. 

 

De purpose als springplank en inspiratiebron voor het ontdekken en realiseren van de persoonlijke purpose van leiders en medewerkers. 

De purpose als oneindige bron van inspiratie om te innoveren en te veranderen.

Dat is precies waar jongere generaties naar op zoek zijn, blijkt uit Deloittes onderzoek onder 42.000 Millenials en GenZ's.

Het resultaat: een cultuur als sterk merk, een merkcultuur:

  1. die winstgevend is, en een positieve maatschappelijke impact heeft,

  2. die duurzaam onderscheidend en uniek en daarom niet te kopiëren is,

  3. waar mensen respect voor hebben, en waar ze dolgraag en vol trots hun bijdrage aan leveren,

  4. die als een magneet toptalenten aantrekt en behoudt. Talenten die perfect passen bij de cultuur en de waarden van de organisatie. 

bottom of page